Nóng Mới25 Video Đề xuất

Hàng nghìn người Triều Tiên biểu tình chống Mỹ và TT Trump

Có mặt tại quảng trường Kim Nhật Thành ở trung tâm Bình Nhưỡng, hàng nghìn người Triều Tiên cùng hô vang khẩu hiệu thể hiện lòng trung thành với đất nước và sự căm thù Mỹ.
✎ Cách đây 14 phút

Everything

✎ Cách đây 52 phút

HOUSE vs ,000 MINECRAFT HOUSE!

✎ Cách đây 1 tiếng

MAMÃE NOEL NADIR

✎ Cách đây 1 tiếng

Spearfishing Big Eel Fish So Awesome